~รวบรวมสมุนไพร...ว่าด้วยโรคฝี และ ยาแก้~

<< < (4/5) > >>

แดงคนดี:


ยาแก้ฝีในท้อง เอารากสะแก รังมดลี่ จาวปลวก ใบมะกา ใบประคำไก่ รากตองแตก รากกะตังบาย ลูกสมอทั้ง ๓ บอระเพ็ด ขมิ้นอ้อย สะค้าน รากช้าพลู รากเจ็ตมูลเพลิง ขิง ดีปลี หัวแห้วหมู หัวหอม หัวกระเทียม ข่า กระชาย กะทือ ไพล เอาสิ่งละ ๕ ตำลึง ฝักราชพฤกษ์ ๑๐ ฝัก น้ำประสานทอง ๑ บาท ยาดำ ๔ บาท ต้มกิน เมื่อต้มเอาทองผูกคอหม้อ ๑ บาท หมาก ๑ คำ เทียน ๑ เล่ม เงิน ๑ สลึง ติดเทียนบูชา กินแล้วเอาเงินนั้นทำบุญไปให้เจ้าของตำรา ยานี้เคยใช้ได้ผลมาแล้ว

   ยาแก้ฝีในท้อง แก้ลม แก้เส้น เอาใบมะขาม ใบส้มป่อย เกลือ มะขามเปียก เอาสิ่งละ ๑๐ บาท ใบมะกา ข่า เอาสิ่งละ ๕ ตำลึง ต้มกิน ถ้าจะแก้ฝีให้ใส่ดีเกลือไทยแต่แรกที่ ๑ ก่อน  แล้วจึงกินแต่เวลาเช้าอย่าใส่ดีเกลือเลย หม้อหนึ่งให้เติมน้ำ ๔ หน เมื่อปรุงยาเสกด้วยสัคเค แล้วให้ระลึกถึงดาบสเจ้าของยานี้ จึงประสิทธิแล

   ยาแก้ฝีในคอ เอาจันทน์ทั้ง ๒ ลิ้นทะเลปิ้งไฟ เบี้ยจั่นเผา เปราะหอม น้ำประสานทอง เมล็ดมะนาว ผิวไม้ไผ่สีสุก ผิวไม้รวก ผิวหวายตะคร้า พิมเสน บดปั้นแท่ง ละลายน้ำปูนใสแทรกสุรา .... กวาดซางก็ได้

   ยาสมานฝีในคอที่แตก เอาใบพิมเสน เปลือกไข่ไก่ฟัก ลิ้นทะเลปิ้งไฟ จันทน์ทั้ง ๒ สีเสียดเทศ น้ำประสานทองสะตุ บดปั้นแท่ง ละลายน้ำกระสายอม

   ยาแก้ฝีในท้อง ฝีมดลูก เอารากเจ็ตมูลเพลิง ดีปลี สะค้าน รากช้าพลู ขิง ข่า กระชาย กะทือ ไพล หัวแห้วหมู ขมิ้นอ้อย รากตองแตก รากกะตังบาย ใบมะกา ใบประคำไก่ รังมดลี่  .... ปลวก เอาสิ่งละ ๕ ตำลึง เนื้อฝักราชพฤกษ์ ๑๐ บาท ยาดำ ๑ บาท น้ำประสานทอง ๒ สลึง .... กิน

   ยาแก้ฝีมะเร็งยวง เอาส้มกุ้งทั้ง ๒ ยาเข้าเย็นทั้ง ๒ เอาสิ่งละ ๑๐ บาท ขันทองพยาบาท ... บาท ต้มกิน เวลากินเอาสุราแทรกลงครึ่งหนึ่ง ยานี้ดีนัก

   ยาเกลื่อนฝี เอาพริกทั้ง ๕ ข่า ตะไคร้ กระเทียม กระชาย หัวหอม ขมิ้นอ้อย ใบสมี  ใบมะกา ใบส้มป่อย ใบมะขาม ใบคนทิสอ(คนทีสอ) ใบชุมเห็ด ใบผักเสี้ยนผี ตำพอกแก้ฝีหัวเดียว หายแล
   ยาตัดรากฝี เอาดีปลี ขิง รากช้าพลู สะค้าน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู รากเจ็ตมูลเพลิง พริกไทย เอาเสมอภาค ตำพอแหลกดองสุรากินเช้าเย็น

   ยาเกลื่อนฝี เอาพริกไทย ข่า ตะไคร้ กระชาย  หัวหอม หญ้ายองไฟ ผักแว่น เมล็ดมะละกอ กระเทียม เอาเสมอภาค บดเป็นผงละลายน้ำมะนาวทาเกลื่อนฝีทุกชนิด

   ยาถ่ายฝี เอาขี้วัว ใบน้ำเต้า หญ้าแพรก ขมิ้นอ้อย เอาเสมอภาค ต้มแทรกดีเกลือกิน

   ยาพอกฝี เอาผักบุ้ง มหาหิงคุ์ เอาพอควร ตำพอกฝียุบทันทีแล

   ยาพอกฝีที่แตกแล้ว เอาขมิ้นอ้อย กับใบไม้ที่เน่าอยู่ตามข้างตลิ่ง ตำพอกฝีที่แตกแล้วหายเร็วดีแล

   ยาแก้ฝีในท้อง เอาแก่นประดู่ แก่นสน กรักขี แก่นปรู แก่นคูน แก่นมะหาด แก่นมะเกลือ แก่นมะกา แก่นมะขาม แก่นสมี แก่นขี้เหล็ก แก่นแสมทั้ง ๒ หัวหอม ฝักราชพฤกษ์ ต้มกินเช้าเย็น ฝีในท้องทุกประการ


แดงคนดี:


ยาแก้ฝีในท้อง เอาใบประคำไก่ เปลือกตาเสือ สันพร้ามอญ หางปลาไหล ตูมกาทั้งใบไทร ต้ม ๓ เอา ๑ กิน

   ยาแก้ฝีในท้อง เอาใบมะกา ฝักราชพฤกษ์ ฝักส้มป่อย ขี้เหล็กทั้ง ๕ ใบมะขาม สะค้าน ไม้สัก รากตองแตก ลูกสมอทั้ง ๓ แรแร แก่นขนุน แก่นลั่นทม แก่นกันเกรา แก่นสน เอาเสมอภาค ต้มกิน

   ยาแก้พิษฝีในท้อง เอารากนางแย้ม รากทับทิม รากมะนาว ดีงูเหลือม ฝนกิน

   ยาแก้ฝีในท้อง เอาหัวแห้วหมู ชุมเห็ดทั้ง ๕ ผักเสี้ยนผีทั้ง ๕ ผักเสี้ยนไทยทั้ง ๕ ผักเป็ดแดงทั้ง   เถาคันแดง เถาวัลย์เปรียงแดง ฝักคูน ใบมะกา ต้มกินเช้าเย็น ถ้าต้องการให้ท้องเดิน เอาดีเกลือแทรกลง

   ยาแก้ฝีพิษที่ขึ้นในบริเวณหน้าหรือศีรษะ เอาขี้แมลงสาบละลายสุราทา

   ยาแก้ฝีขึ้นในคอ กินข้าวกินน้ำไม่ได้ เอากระดองปูป่าขั้ว ดอกจันทน์ขั้ว ราดินเผาไฟ น้ำประสานทองสะตุ ใบลานขั้ว เอาสิ่งละ ๑ บาท บดปั้นแท่งปิดทองแท่งละ ๑ แผ่น ละลายน้ำดอกไม้แทรกพิมเสน ใช้อมหรือทา ดีนักแล

   ยาแก้ฝีในคอ เรียกว่าผีงู เอากระดูกงูเหลือม ยาดำ บดปั้นแท่งปิดทอง ละลายน้ำชุบสำลีหรือทา ยานี้ใช้แล้วดีนัก

   ยาแก้ฝีในจมูก เอาหอมแดง ขมิ้นอ้อย ไพล ตำคั้นเอาน้ำสิ่งละ ๑ จอก น้ำมะกรูด ๑ จอก น้ำมันงา ๑ จอก หุงให้คงแต่น้ำมัน เอาสำลีทำเป็นชุดจุ่มน้ำมันยอนเข้าในรูจมูก หายแล

   ยาพอกฝี เอาใบกระเชา ขมิ้นอ้อย แป้งข้าวเหนียว ตำพอก ถ้าฝีแก่จวนแตก เอาใบตองกล้วยอ่อนรอง เอายาพอกนอกใบตอง

   ยารุเลือดแลฝีในท้อง ถ่ายฝีหัวคว่ำหัวหงาย ฝีปลวก ตกต้นไม้ ตกช้าง ม้า วัว ควาย แก้โรคริดสีดวง แก้ท้องรุ้งพุงมาน คชราช เข้าข้อ เลือดไม่ตก รกไม่ออก เอาการะบูน ๑ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ โกฏสอ โกฏเขมา ดีปลี ลูกสมอเทศ ลูกสมอไทย ยาดำ เกลือสินเธาว์ น้ำประสานทอง เอาสิ่งละ – บาท เทียนสัตบุษย์ ๖ สลึง หว้านน้ำ ๑๐ สลึง กานพลู ๖ บาท รากตองแตก ๖ บาท เมล็ด สลอดประสระแล้ว ๖ บาท (ประสระด้วยน้ำอ้อยแดง น้ำมะพร้าว น้ำข้าวสาร ต้มอย่างละ ๑ ...) บดเป็นผง ละลายน้ำส้มต่าง ๆ น้ำผึ้งก็ได้ กินครั้งละ ๕ หุน ถ้าธาตุเบากิน ๔ หุน แก้โรคบวมเนื้อเหลืองเสียด้วยแล

   ยาแก้ฝีในมดลูก เอารากสะแก มะไฟเดือนห้า สารส้ม ๑ บาท กำมะถัน ๑ บาท ชามเบ็ญจรงค์ ยาเข้าเย็น ตะกั่วน้ำนม ต้มกิน

   ยาใส่แผน(แผล)ฝีกะอากปากหมู เอาจุนสี สีเสียดเทศ ยางตะเคียน หัวหอมโทน ๓ หัว เกลือ ๓ เม็ด ผึ้งแข็ง น้ำมันปลา หุงให้เป็นน้ำมันเหนียว ใส่แผนฝี

   ยาเกลื่อนฝีในท้อง เอาหัวหอมแดง ๓๓ หัว ข่า ๑๐ แว่น หัวกะตังบาย ๒๐ บาท ๑ เฟื้อง ต้มกิน


แดงคนดี:


ยาแก้ฝีในท้องที่ตั้งหัวแล้ว เอาข่า ๑๐ องคุลีคนไข้ รากคนทิสอ(คนทีสอ) ใบมะกา ๑ กำมือ ข้าวเปลือก .... หยิบ ขมิ้นอ้อย ต้ม ๓ เอา ๑ กิน
   ยาแก้ฝีในท้องเมื่อหนองแตกแล้ว เอาใบทับทิม ขมิ้นอ้อย ต้มกิน

   ยารุหนองฝีที่แตกแล้ว เอาพระยารากดำ รากเท้ายายม่อม รากสีฟันคนทา ต้มกิน เอาใบตองรองก้นหม้อ ลงด้วยอติปิโสถอยหลัง

   ยาทดลองฝีในท้อง เอารากพลู สะค้าน รากช้าพลู กรุงเขมา พริกไทย ขิง ต้มกิน ถ้าเป็นฝีในท้อง เมื่อกินยานี้แล้วจะอาเจียนออกมาแล
   ยาแก้ฝีเลี่ยมสมุทร (ฝีเป็นริมฝีปาก) เอารากมะนาว โกฏเขมา อบเชย บดละลายน้ำมะนาวทา

   ยาแก้ฝีกาฬแลฝีในหู เอาเห็นกระถินพิมาน เห็นไม้แดง เห็ดระย้า เห็ดขี้วัว รากลำโพงแดง รากขี้กาแดง รากขัดมอญ รากฟักข้าว รากมะนาว ใบคราม ใบเพกา ถ่ายไม้ซาก ถ่านไม้รวก ฝาง ข้าวแกลบ หัวกา คางคกตายซากเผา เอาเสมอภาค บดปั้นแท่ง ละลายน้ำครำ น้าปูนใส น้ำสุราทา ถ้าฝีพิษฝีกาฬ ฝีในหู

   ยาแกฝีกาฬ เอาเห็ดขี้วัว ลูกสะบ้าเผา ไม้ตับปิ้งปลาเผา เอาเสมอภาค บดละลายน้ำชะเอมทาแก้ฝีกาฬ ฝีแขก

   ยาแก้ฝีภายใน เอาเมล็ดผักกาด ๑๐ บาท ยาเข้าเย็น ๒๐ บาท มะพร้าวห้าว ๑ ลูก ผ่าเอาซีกทางก้น ต้มด้วยฟืน ๗ ดุ้น เงินติดเทียน ๑ เฟื้อง บูชาจงดี กินเกลื่อนฝีภายใน

   ยาแก้ฝีภายใน เอาประคำไก่ทั้ง ๕ ตาเสือทั้ง ๕ เขตตายทั้ง ๕ ต้มแทรกดีเกลือกิน

   ยาแก้ฝีภายใน เอายาเข้าเย็นทั้ง ๒ หน่อไม้ตายพราย รากกำจาย ขนงปลวก ปูนขาว กลั้นใจ หยิบเอา ๓ หยิบ ต้มกิน
   ยาแก้ฝีภายใน เอารากมะนาว งวงตาล พันงูแดง ต้มกิน   

   ยาแก้ฝีภายใน เอารากนมแมวน้อย รากสลอดน้ำ รากมะตูม หัวแห้วหมู หัศกุนไทย ต้มกิน

   ยาตัดรากฝีภายใน เอาราชพฤกษ์ทั้ง ๕ ยาเข้าเย็น รากคนทิสอ รากส้มเสี้ยว รากตะลุมพก ต้มกิน   

   ยาแก้ฝีภายในแลฝีเป็น เอาลูกมะผ่อ กำแพง ๗ ชั้น ใบบัวหลวง ๓ ใบ ต้มกิน

   ยาเกลื่อนฝีหัวคว่ำ เอามะรุม ทองหลาง กระพังโหม ผักเป็ดแดง ผักเสี้ยน พริกไทย ขิง กระเทียม เกลือ ต้มกิน

   ยาเกลื่อนฝีหัวคว่ำ เอาฝาหอยโข่งเผา บดเป็นผง ละลายน้ำเปลือกมะยมตัวผู้กิน

   ยาแก้ฝีภายใน เอาทองคำ ๑ บาท ไปพลีเอากุ่มบกทั้ง ๕ มาต้มกิน

   ยาแก้ฝีในท้อง ฝีมดลูก ฝีมุตกิต(ฝีมุตกิด) เอาพริกทั้ง ๕ มะกาทั้ง ๕ กะเพราทั้ง ๕ รากเพกา รากคัดเค้า รากฟักข้าว รากข่อยหยอง รากขี้กาแดง รากลำเจียก ขมิ้นอ้อย ต้มกิน


แดงคนดี:


ยาแก้ฝีมุตกิต(ฝีมุตกิด)แลขับน้ำปัสสาวะ เอาสารส้ม ๑ ส่วน ยาเข้า(ยาเช้า)เย็นทั้ง ๒ ใบไผ่ป่า สิ่งละ ๕ ส่วน ใบมะขาม ใบส้มป่อย ฝักราชพฤกษ์ สิ่งละ ๑๐ ส่วน ต้นสับปะรด ๒๐ ส่วน ต้มแทรกดีเกลือกิน

   ยาแก้ฝีภายใน เอายาเข้าเย็นทั้ง ๒ เถาวัลย์เปรียงทั้ง ๒ เปล้าทั้ง ๒ ส้มกุ้งทั้ง ๒ ตูมกาทั้ง ๒ ตับเต่าทั้ง ๒ ข่าทั้ง ๒ ขอบชะนางทั้ง ๒ ดีงูทั้ง ๒ แก่นมะหาด แก่นพรม แก่นกันเกรา แก่สน(แก่นสน)รากคนทา รากพุงแก กระจบบก(กระจับบก)กะทกรก กระทุงลาย โพกพาย รากมะดูก รากประคำไก่ น้ำนมราชสีห์เครือ ขมิ้นเครือ ไคร้เครือ ขันทองพยาบาล(ขันทองพยาบาท) พระขันไชสี สักขี แส้ม้าทะลาย โคคลาน กำลังวัวเถลิง พระยามูลเหล็ก ต้มกิน

   ยาแก้ฝีภายใน ฝีหัวคว่ำ ฝีปลวก เอากระดูกงูเหลือมเผา จันทน์แดง เมล็ดส้มป่อย ฝิ่น เอาเสมอภาค บดเป็นผงปั้นเป็นเม็ดด้วยน้ำมะนาว ละลายน้ำมะนาวกิน

   ยาดับพิษฝีภายใน เอาจันทน์ทั้ง ๒ เนระภูษี รากหญ้านาง เปลือกมะกรูด ยาเข้าเย็น ต้มกิน

   ยาชำระฝีภายใน เอาเถาคัน รากสมอทะเล เอาสิ่งละ ๑ บาท ใบสมอทะเล ๑ กำมือ ลวกน้ำร้อน ๒ หน ดีเกลือ ๘ บาท ต้มกิน ให้กินเมื่อพิษฝีสงบแล้ว

   ยาดับพิษภายในแลฝีเส้น เอาขี้นกพิราบ ใบพุดซา บดแทรกขมิ้นพอก

   ยาแก้ฝีภายใน เอารากชิงชี่ รากอัญชันขาว รากโพกพาย เอาเสมอภาค ตรีกะฏุกสิ่งละ ๗ ต้มกิน

   ยาดับพิษฝีภายใน เอากระดูกงูเหลือม กระดูกเสือ เขากระทิง เขากวาง แก่นสน เอาเสมอภาค บดแช่สุรากิน

   ยาเกลื่อนฝีภายใน เอารากมะตูม รากสีหวด ดองสุรากิน

   ยาน้ำมันตัดรากฝีภายใน เอาข่า ๑ บาท ไพล ๖ บาท รากชพฤกษ์ เอาทั้งใบทั้งรากทั้งเปลือก ๙ บาท ผักเป็น ขมิ้นอ้อย สิ่งละ ๑๒ บาท ยาทั้งนี้ตำเอาน้ำสิ่งละ ๑ ทนาน น้ำมะนาว ๓๓ ลูก มะพร้าวไฟ ๒ ลูก ลูกสลอด ๑๓ ลูก น้ำมันดิบ ๑ ทนาน หุงให้คงแต่น้ำมันกิน
   ยาตัดรากฝีภายใน เอาว่าน(หว้าน)กีบแรด ว่านร่อนทอง ยาดำ จิงจ้อหลวง  ต้มกิน

   ยาตัดรากฝีภายใน เอาโกฐเขมา เปล้าทั้ง ๒ รากข่อยหยอง รากจิงจ้อ รากพุงแก รากตูมกาแดง รากตองแตก พาดไฉน หัศกุน ดองด้วยสุรา ๓ วันกิน   

   ยาวิรุณจักร์ ถ่ายฝีในท้อง โรคบวม โรคน้ำเหลืองเสีย ไข้ป้าง ไข้เรื้อรัง แก้โรคเพื่อลม แก้โรคจุกเสียด ทาแก้บวม เอาเปลือกกุ่มทั้ง ๒ เปลือกมะรุม เปลือกทองหลางใบมน เปลือกคนทิสอ ใบผักเสี้ยนผี ใบประคำไก่ ใบหัศกุน ใบผักเป็นแดง ใบผักหนอก ใบหนาด ว่าน(หว้าน)น้ำ ว่าน(หว้าน)หางช้าง เจต(เจ็ต)มูลเพลิง พริกไทย ขิง ดีปลี เมล็ดผักกาด กระเทียม ไพล ข่า กะทือ กระชาย ขมิ้นอ้อย เมล็ดผักชี เทียนดำ เทียนตาตั๊กแตน มหาหิงคุ์ ยาดำ ใบสลอดต้นกึ่งยา ถ้าจะให้ท้องเดินทาก เอาใบสลอดต้นเท่ายาทั้งหลาย บดปั้นแท่งละลายน้ำมะกรูด น้ำมะนาว น้ำมะขามเปียก หรือน้ำร้อนกิน ยานี้แก้พิษตะขาบแมลงป่องก็ได้


แดงคนดี:


ยาพรหมภักตร์ เอามหาหิงคุ์ ๑ บาท ยาดำ ๓ บาท การะบูน ๕ สลึง พริกไทย ๑ บาท ลูกจันทน์ .... สลึง ดอกจันทน์ ๑ สลึง กระวาน ๑ สลึง กานพลู ๑ สลึง ดีปลี ๑ สลึง บดเป็นผง ในเวลาบดนั้นเอาน้ำพรมไปกว่าจะละเอียด แล้วบดปั้นแท่งเท่าผลมะแว้งละลายสุรากับน้ำมะขามเปียกปนกันกิน แก้ฝีใหญ่ ฝีน้อย ฝีดาด ฝีในมดลูก แก้ขัดปัสสาวะ แก้เป็นมา ๒-๓ วันก็หาย

   ยาแก้ฝี เอาเมล็ดมะนาว เขม่าเหล็ก ฝิ่น พริกไทย ขิง กระเทียม โหราอัมฤก โหรามิคสิงคลี  โหราเท้าสุนัข บดปั้นแท่ง ละลายน้ำปูนใสทาเกลื่อนฝี ละลายน้ำครำทางแก้พิษฝีอักเสบ

   ยาแก้ฝี เอาใบน้ำเต้า ใบตะกู หน่อไม้สีสุก ไคร้น้ำ ขี้วัว บดพอกฝี ถ้ายุบลง เอาลูกมะกรูดต้ม มะขามเปียก ดินประสิว เอาเท่ากัน บดแล้วเอาใบสลอดลนไฟ ชุบน้ำปิดที่ฝี แล้วเอายาเข้ามะกรูด ... ทับใบสลอดจนพรึงขึ้นมาให้น้ำเหลืองตก ถ้าตกเปื่อยมากออกไป เอาน้ำใบตำลึง ดินสอพองละลายทากว่าจะตกสะเก็ด ถ้าตกสะเก็ดอาใบสลอดปิด เอายาพอก ทำให้ได้ ๓ หน เกลื่อนฝีคันทะสูตร ฝีทั้งปวงหายแล
   ขี้ผึ้งปิดแผลฝี เอาขมิ้นชัน บอระเพ็ด สีเสียดทั้ง ๒ เกลือ ขี้ผึ้ง เอาเท่ากัน หุงด้วยน้ำมันมะพร้าว ปิดแผลฝีหายดี

   ยาพอกฝีในท้อง เอาผักบุ้ง ๗ ยอด ขมิ้นอ้อย ๗ แว่น ยอดขี้เหล็ก ๗ ยอด ข้าวบูด ๑ กำมือ พอกตรงที่เป็นฝีนั้น

   ยาเกลื่อนฝี เอาลูกลำโพงเผาไฟ ๗ ลูก ลูกสะบ้าเผาไฟ ๗ ลูก กะปิดีเผาไฟ เมล็ดมะนาวขั้ว ๗ เมล็ด เห็นขี้วัวเผาไฟ บดด้วยสุราทาดับพิษฝี

   ยาแก้วัณโรค เอาลูกพิลังกาษา เถากระทุงหมาบ้า เถาคันแดง เอาสิ่งละ ๒ บาท แก่นขี้เหล็ก เถาวัลย์เปรียง รากมะตูม ฝางเสน สิ่งละ ๔ บาท ยาเข้าเย็นทั้ง ๒ สิ่งละ ๕ บาท ต้นเหงือกปลาหมอ ๑ ต้น ต้มกิน

   ยาแก้วัณโรค เอาแก่นลั่นทม ขิง ข่า พริกไทย ดีปลี แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล เกลือ เอาสิ่งละเท่า ๆ กัน ต้มกินเช้าเย็น แก้มิให้ฝีตั้งฐานกำเริบต่อไป

   ยาแก้วัณโรค เอาแก่นพรม แก่นลั่นทม มะขามทั้ง ๕ ขี้เหล็กทั้ง ๕ ฝักคูน ใบมะกา แก่นประดู่ โพกพาย แรแร สมอทะเล สารส้ม ๑ บาท ยาดำ ๑ บาท ดีเกลือ ๑ บาท ต้มกินเช้าเย็น แก้ฝีในท้อง

   ยาแก้วัณโรค เอาประคำไก่ทั้ง ๕ แก่นขี้เหล็ก เถาวัลย์เปรียง เถาคันแดง รากมะหวด รากมะตูม เปลือกต้นสมอทะเล ชะเอมไทย ใบมะขาม ใบส้มป่อย มะแว้งเครือทั้ง ๕ ผลมะขามป้อม เอาเสมอภาค ต้มกิน ถ้ายังไม่หายต้มหม้อที่ ๒ กินต่อไป

   หม้อที่ ๒ เอาเครื่องยาเหมือนหม้อที่ ๑ แต่เพิ่มรากมะเขือขื่น รากมะอึก รากส้มป่อย ต้มกิน ถ้ายังไม่หาย ต้มหม้อที่ ๓ กินต่อไป

   หม้อที่ ๓ เอาเครื่องยาเหมือนหม้อที่ ๒ แต่เพิ่มแก่นขี้เหล็ก ๓ ส่วน เปลือกสมอทะเลอีก ๒ ส่วน เถาวัลย์เปรียง ๓ ส่วน ต้มกิน ต้องใช้ของแห้งแล้วทั้งสิ้น

   ยาแก้ฝีในหู เอาลูกน้อยหน่าที่แห้งอยู่กับต้น ฝนกับน้ำปูนใสหยอดลงในหู หายแล

   ยารมฝีที่เป็นรักแร้ เอาสวิงสำหรับตักปลาที่เก่า ๆ ใส่ลงในหม้อตาล แล้วเอากะลาก้อน(ก้น)กลวงครอบข้างบน แล้วจุดไฟเอาควันรมตรงหัวฝีที่เป็นนั้น

   ยาแก้ฝีในคอ เอาเปลือกผลกล้วยตานีเผาไฟบดให้ละเอียดแทรกพิมเสน ใส่กล้องเป่าลงในคออีกขนานหนึ่ง เอาอกตะพาบน้ำบดให้ละเอียดแทรกพิมเสนใส่กล้องเป่าลงในคอ

   ยาแก้ฝีในคอ เอาหญ้ากระต่ายจาม ต้นโทงเทง เอาเท่ากัน ตำให้แหลกเอาเหล้าเป็นกระสายต้มเอาน้ำอม

   อีกขนานหนึ่ง เอาหญ้าใต้ใบ ผักเป็นแดง เอาสิ่งละกำมือ สารส้ม ๑ บาท ตำให้เข้ากัน เอาราใส่แล้วนึ่งพออุ่น เอาน้ำอม เอากากพอก
   อีกขนานหนึ่ง เอาเปลือกพุดซาฝนกับน้ำปูนใสกวาดคอ ทาที่คอบ้าง หายแล

   ยาแก้ฝีในคอ จีนเรียกไซง้อ เอาเทียนหอย ๒ บาท พิมเสนอย่างดี ๒ สลึง กะตังมูตร ๑ สลึง เซไก่ หรือเซโก (ของจีน) ๑ สลึง บดใส่หลอดเป่าเข้าในคอ ๒ ชั่วโมงต่อ ๑ ครั้ง

   อีกขนานหนึ่ง ใบส้มกบ จีนเรียกเกี้ยมเกี้ยะ บดผสมกับน้ำส้มสายชู ใช้อมไว้นาน ๆ แล้วบ้วนทิ้งวันละ ๔, ๕ ครั้ง ถ้าหาใบส้มกบไม่ได้ ใช้ใบหญ้าชันกาดแทน ถ้าเป็นเพียงแต่เจ็บคอ หรือต่อมน้ำลายอักเสบ ใช้โอบ๊วยอมไว้นาน ๆ ก็ได้ผลเหมือนกัน

   ยาแก้ฝีในท้องทุกชนิด เอาต้นฝีหมอบทั้ง ๕ ต้มกิน ใช้ได้ผลมาแล้ว

   ยาแก้วัณโรค เอายาเข้าเย็นทั้ง ๒ เปลือกสันพร้านางแอ รากมะกล่ำตาหนู เปลือกตาลดำ ยาเหล่านี้ตากให้แห้งแล้วต้มกิน กินต่างน้ำไปตลอดวัน แก้ฝีในท้อง ฝีในไส้ และฝีในปอด และแก้ชอบช้ำภายใน

   ยาแก้ฝีฝักบัว เอางาช้าง นอแรก(แรด) เขากวาง กระดูกงูเหลือม ขมิ้นอ้อย ข่า ฝนกับสุราใส่ดีนักแล

   ยาแก้ฝีมะเร็งในหู และฝีมะเร็งกรามช้าง เอายาเข้าเย็นทั้ง ๒ ขันทองพยาบาล เปลือกกระดังงา ตะไคร้หางนาค มะยมตัวผู้ เหล็ก ตะกั่ว เอาสิ่งละ ๕ ตำลึง ต้มกินเช้าเย็นครั้งละ ๑ ถ้วยชา ยานี้แก้โรคนี้เหลืองเสียได้ด้วย

   ยาแก้ฝีในท้อง เอาต้นฝีหมอบทัง(ทั้ง) ๕ ต้มกิน กินไปนาน ๆ หายแล

   ยาเกลื่อนฝี เอารากเขยตายชนิดเปลือกต้นดำเนื้อขาวกลิ่นฉุนฝนกับเหล้าทาเกลื่อนฝีทำให้ฝียุบหายเร็ว

   ยาแก้ฝีในมดลูก เอากระพังโหม งวงตาล ฝักสำโรง เอาเผาเป็นด่างแช่น้ำ แล้วเอาเปลือกมะรุมแช่น้ำไว้ต่างหาก  เอาน้ำเปลือกมะรุม ๒ ส่วน น้ำด่าง ๑ ส่วน กินกระชับมดลูกดีนัก ยานี้เคยใช้ได้ผลมาแล้ว


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว