~รวบรวมสมุนไพร...ว่าด้วยโรคฝี และ ยาแก้~

<< < (3/5) > >>

แดงคนดี:


ยาแก้ฝีขึ้นที่ข้อเท้า ชื่อมะเร็งเหลืองแดง เอาใบผักแพวแดง ตำพอก หายแล
   ฝีขึ้นที่ขม่อมชื่อมะเร็งปากดำ ขึ้นแง่หัวชื่อมะเร็งดำ ๒ วันตาย ขึ้นที่คอชื่อมะเร็งทามควาย เอารากตับเต่า นมแมว นมควาย ฝนทาหาย
   ฝีมะเร็งมันขึ้นที่ศอกคู้ ขึ้นที่ข้อมือ ขึ้นที่หัว มีลักษณะเขียว ๒ วันตาย ถ้าขึ้นที่อกชื่อมะเร็งนมยวง ๗ วันตาย ถ้าขึ้นที่สีข้างชื่อตะมอยหัวดำ เอาชิงชี่ รากชะบา รากเท้ายายม่อม ฝนทาแล กินหาย ถ้าขึ้นที่หลังผ่าชื่อมะเร็งหัวดำ เอาจอกหูลิง ผักปลังแดง ขมิ้นอ้อย ตำทา ถ้าขึ้นต้นขาแล .... ขา ชื่อมะเร็งอุดตันหัวแดง เอารากหางนกกะลิงฝนทาหาย ถ้าขึ้นที่หัวเข่าชื่อมะเร็งมาระพัง เอาใบ .... เสนียด ผักแพวแดง สมอร่องแร่ง ทองพันช่าง ตำผะหงหายแล ถ้าขึ้นที่หลังท้าและฝ่าเท้าชื่อมะเร็งเพลิง แดงดังลูกตำลึงสุก เอาแพวพวยฝนทาหาย
   ยาแก้ฝีปากเน่า เอากาฝากสะแก กาฝากมะม่วง ผักเบี้ยหมู ผักไห่ ลำโพง มะพร้าว ๑ ลูก  .... เป็นน้ำมันใส่
   ยากัดหัวฝี เอาเบี้ยตัวผู้ ๑๑ ตัว สารหนู หรดาลทอง หัวบอนเผา ลูกสลอด จุนสี หัวดองดึง  เอาน้ำมะนาวเป็นกระสาย เอาสิ่งละ ๑ สลึง ถ้าไม่กัด เอาปูนผงใส่ด้วย
   ยากัดหัวฝี เอาคางคกตายซาก กระดูกวัว เอาบดด้วยกัน ผสมด้วยน้ำมันดิบ
   ยาน้ำมันใส่ฝี เอาหัวกลอย หัวอุตพิด น้ำมันงา หุงให้คงแต่น้ำมัน ใส่ฝีกัดและเรียกเนื้อแล
   ยากัดหัวฝี เอาใบขอบชะนาง ใบลำโพงแดง เอาขั้วให้ไหม้ บดละลายน้ำมันดิบใส่ฝี
   ยาแก้ฝีกะอาก เอาใบลำโพงแดง ขอบชะนางแดง ผักเป็ด หญ้ากำเม็ง หัวบุก หัวกลอย .... ด้วยน้ำมันดิบ
   ยาแก้ฝีกะอากปากหมู น้ำเหลืองไหลไปถึงไหนย่อมลามไปที่นั่น เอาเขาวัว เขาควาย ใบมะ.... คัน ขี้แพะ คางคกตายซาก เกล็ดปลาช่อน ลูกกล้วยตีบ ฝักส้มป้อย ยาทั้งนี้เผาบดเป็นผงโรย .... ฝี หายแล
   ยาแก้ฝีเป็นที่นม เอาใบตะกู ใบเถาวัลย์เปรียง ใบผักไห่ ใบผักบุ้ง ใบสะอึก ใบกะเพรา ขมิ้นอ้อย หอยโข่ง ตำทาฝีที่นม
   ยาแก้ฝีต่าง ๆ เอาผักบุ้งขัน ใบขัดมอญ ใบอังกาบ ขี้วัว รำพัน ใบผักข้าว ใบทรงบาดาล มะเขือทั้ง ๒ ใบมะกรูด ใบมะนาว สัตบุษย์ ใบเทียน ใบลำโพงแดง ขมิ้นอ้อย น้ำมันงา หุงให้คงแต่น้ำมัน ทาฝีทั้งหลาย ฝีกะอากและฝีมะเร็ง หายแล
   ยาแก้ฝีคันทะมาลา เอามะแว้งทั้ง ๒ มะเขือขื่น รากอังกาบ รากก้างปลาแดง รากช้าแป้ง  เอาทั้งนี้เอาน้ำเคี่ยว เอาน้ำมันใส่ลง แล้วเอาสีเสียดเทศ ยาดำ ลูกประคำดีควาย ดีงูเหลือมปรุงลง กินก็ได้ทาก็ได้
   ยาแก(แก้)ฝีมะเร็งลูกหนู มันขึ้นลูกคางข้างขวาเท่าเมล็ดฝ้าย แล้วย้ายมาทางซ้ายเจ็บนัก เอาน้ำผึ้ง  น้ำปูนใส ประสมกัน เอาเหล็กเผาไฟให้แดง ชุบลงในน้ำยานั้น แล้วเอาน้ำยารดลงที่ฝีนั้น
   ยาแก้มะเร็งปากดำ เอารากปลาไหลเผือก รากเท้ายายม่อม หุงเป็นน้ำมันใส่


แดงคนดี:


ยาแก้มะเร็งสะแก เอาจอกหูลิง จอกใหญ่ ตำพอก

   ยาแก้ฝีตะมอย หรือฝีเปลวนาคพต ฝีนี้พิษร้าย ๓ วันตาย เอารากดำ ขมิ้นอ้อย ตำพอกหายแล

   ยาแก้ฝีทามควาย มันขึ้นที่ข้อมือ เอาผักแว่น ไคร้หางนาค ใบส้มป่อย ใบชุมเห็ด บดด้วยน้ำมะนาวพอก

   ยาแก่ฝีกาฬ ฝีขึ้นที่แก้มก็ดี ขึ้นที่หางตาก็ดี ชื่อมะเร็งตะมอย เอาใบส้มป่อย ใบรักขาว ขมิ้นอ้อย ดีปลี ฆ้องสามย่าน เทียนดำ เทียนขาว เทียนแดง ยาดำบดด้วยน้ำมะนาวพอกหัวฝีนั้น หายแล ถ้าขึ้นข้างจมูกชื่อชะลม ยาแก้เอาสาระพัดพิษ พิมเสน พริกไทยล่อน เห็ดขี้วัว ดินประสิวขาว จันทน์ชะมด ใส่น้ำมันบดด้วยกันกับน้ำเถาตำลึง ทาหัวฝีนั้น ถ้าขึ้นตาข้างขวา ชื่อคันทะมาลาตัวผู้ ถ้าขึ้นตาข้างซ้ายเป็นตัวเมีย ยาแก้ เอายาดำ หญ้ายองไฟ ขมิ้นอ้อย ข่า บดด้วยน้ำปูนขาว ทาหัวฝีนั้น ถ้าเป็นหนอง เอาใบมะหม ใบส้มป่อย ใบไคร้น้ำ รากผักเข้า ผักเบี้ยหมู บดด้วยน้ำพอกให้รอบหัวนั้น ถ้ามันขึ้นที่หว่างนม ชื่อมะเร็งนมยวง ๗ วันตาย ยาแก้เอาดินถนำ ลูกจันทน์ ดีปลี ใบช้าพลู ตำพอกหัวฝีนั้น ถ้าขึ้นเต้านม ชื่อฝีนมยวง ยาแก้ เอาใบสะอึก รากอ้ายเหนียว รากอัญชันดอกขาว รากอัญชันดอกแดง ขมิ้นอ้อย บดทาหัวฝีนั้น

   ยาฝี ฝีที่ขึ้นรักแร้ ชื่อมะเร็งกบกะมาน ถ้าขึ้น ๒ ข้างตาย ขึ้นข้างขวาตัวผู้ ขึ้นข้างซ้ายตัวเมีย เอาตะกูตัวผู้ ใบราชพฤกษ์ ผักเบี้ยหมู ใบผักกะชับ ใบชุมเห็น ขมิ้นอ้อย ข้าวเบือ บดด้วยน้ำมะนาว ทาหัวฝีนั้น ถ้าขึ้นสันหลัง ชื่ออัคเนสัน กำแพงทะลาย ยาแก้ เอายาดำ ดีงูเหลือม ขมิ้นอ้อย ข้าวเบือ กระเทียม ปูนผง ยาฝิ่น หญ้ายองไฟ บดด้วยน้ำมะนาวทาหัวฝีนั้น

   ยาพอกฝีฟกทูม เอาขมิ้นอ้อย ข้าวเบือ พริกไย ๗ เมล็ด ขิง ๗ แว่น กระเทียม ๗ กลีบ บดละลายน้ำปูนขาวพอก ถ้ามีอาการเจ็บปวดนัก เอาขมิ้นอ้อย ใบกรวย บดพอก

   ยาแก้ฝีหาหัวมิได้ เอายอดมะพร้าว ยอดมะรุม ยอดก้างปลาแดง ยอดส้มป่อย บดพอก

   ยาแก้ฝีหัวเขียวอันร้ายทังปวง เอาหอมแดง ขมิ้นอ้อย กะทือ ไพล กระขาย ข่า เกลือ เถ้าในเชิงกราน เอาน้ำมันงา น้ำมะนาว น้ำส้มส้า เป็นกระสายบดทา

   กำเนิดและลักษณะของฝี อันว่าฝีในท้องนั้น ชื่อว่าอุบาทว์ ถ้าเกิดใต้สะดือลงไป ชื่อว่ามะเร็ง ....  ถ้าเกิดในทรวงอกข้างขวา ชื่อมะเร็งโรหินีก็ว่า ชื่อคันทะสูตรก็ว่า ถ้าเกิดในทรวงอกข้างซ้าย .... ทรงทะสูน มันเกิดที่สำคัญ

   ฝีหัวคว่ำมันย่อมเกิดบนสะดือ ชื่อฝีอุทุวาก็ดี ชื่อฝีโรหินีก็ดี ฝีหัวคว่ำก็ดี มันบ่อห่อนจะขึ้นขวาแลซ้าย มันเกิดขึ้นดุจกล่าวนั้น ถ้าฝีสะสิงมันย่อมเสียดไข่ดัน ถ้าเป็นฝีที่นมผู้หญิง มันขึ้นเป็นไตอยู่ การแก้เอาใบมะแว้งเครือ น้ำปลา ๆ สร้อย จุนสี หุงด้วยน้ำมันมะพร้าว ใส่หายแล ยานี้ใส่แผนมะเร็งก็ได้

   ฝีชื่อมหานิล มันขึ้นก้นกบข้างบน ฝีนี้เมื่อแรกขึ้นทำให้ใจพลุกพล่าน บางทีกัดฟันพูดมิได้ กำหนด ๓ วัน ๗ วันตาย ยาแก้ เอาลูกประคำดีควายเผาไฟบดละลายน้ำกิน ถ้ามิหายเอาเหล้าส่วนหนึ่ง น้ำมูตรส่วนหนึ่งละลายยานี้กินและทาข้างนอกบ้าง เอาใบมะเดื่อมาตำคั้นเอาน้ำ ๑ ส่วน น้ำ


แดงคนดี:


ครำ ๑ ส่วน หมูป่า ๑ ส่วนกวนด้วยกัน ทากับนมให้มันเปื่อยออกไป ถ้าหอบกระหายน้ำคอแห้ง ยาแก้ เอารากมะกล่ำเครือ ส้มป่อยวาน เนระภูษี โคนหวายตะคร้า ชะเอม ระย่อม พิศนาด พระยารากดำ ก้านกีบแรด ฝนด้วยเหล้าแทรกดีงูกิน แก้พิษฝีในท้องทำให้คอแห้ง หายแล

   ยาแก้ฝีกาฬ เอาใบสะเดา ใบพลูแก พริกไทย ขิง กระเทียม บดละลายน้ำปูนขาวจุด แก้ ไฟฟ้าแล

   ยาแก้พิษฝีกาฬทั้งปวง เอาใบระงับพิษ ใบผักไห่ ใบรกขาว(รักขาว) ใบพลูแก ใบสะเดา ใบประคำดีควาย ใบพิมเสน  พรมมิ ระย่อม พิศนาด ขี้วัว ลูกคัดเค้า หว้านร่อนทอง หว้านเปราะ ดินประสิง  ดีงูเหลือม บดปั้นแท่งละลายสุรากิน ยานี้แก้สะอึกด้วย

   ยาแก้พิษฝีซึ่งทำให้ร้อนกระวนกระวาย สะท้านร้อนสะท้านหนาว เอาดีงูเหลือม เขี้ยวเสือ กระดูกนกยูง เนระภูษี นอแรด ลูกประคำดีควาย ฝนด้วยน้ำกิน ถ้าหนาวอุ่นไฟให้กิน

   ยาแก้ฝีในคอ เอาลูกประคำดีควาย รากมะเขือขื่น พิศนาด เนระภูษี ฝนด้วยเหล้ากิน ถ้าเป็น....สามเส้า เอาผักแพวแดง รากผักแพวขาว รากพุด ฝนด้วยเหล้ากิน ถ้ามิฟังเอาดีงูแทรกกิน

   ยาแก้ฝีไข่ดัน เอาใบคนทา ปูนขาว หน่อไม้ไผ่ รากผักแพวแดง ขมิ้นอ้อย ข้าวเบือข้าวเหนียวพอก

   ฝีที่ขึ้นที่นมผู้หญิง ถ้ามีสีเขียวชื่อกาฬคั้น ถ้าฝีที่เปื่อยไปทั้งหน้าตา เนื้อตัว เท้ามือ ชื่อกะอาก ... หมู ยาแก้ เอาดอกพิกุล ดอกสารภี มะกล่ำทั้ง ๒ ช้างน้าว โพบาย เปลือกหว้า เปลือกมะขาม   ... เอาน้ำหุงด้วยน้ำมัน แล้วเอายางตะเคียน ดีเหี้ย สีเสียดเทศ สัตบุษย์ ดีงู ดีตะพาบน้ำ ขี้ผึ้ง ๑ บาท  .... เป็นน้ำมันทา

   ยาแก้ฝีที่นม มันขึ้นเป็นไตอยู่ เอาใบมะแว้งเครือ น้ำปลาปลาร้าปลายสร้อย จุนสี หุงด้วยน้ำมันมะพร้าว ใส่หายแล ยานี้แก้มะเร็งด้วย
   ยาแก้ร้อนพิษฝีกาฬทั้งปวง เอาทองพันช่าง(ชั่ง) หัวคล้า เปลือกมะกอก ฝนด้วยน้ำซาวข้าวกิน  พอกดินสอพอง ดินประสิวด้วย กินและชะโลม แก้ร้อน แก้คลั่ง แก้เชื่อมมัว

   ยาแก้ฝีในคอ เมื่อมันจะขึ้นให้ขนลุกและคันคอ มันทำพิษให้ตามืด หนาวสะท้านล้มลงก็ตายไป เมื่อจะขาดใจให้เขียวทั่วตัว เมื่อขาดใจแล้วตัวขาวดังผ้าขาว ยาแก้ เอาพระยารากดำ ปลาไหลเผือก ดีงู ฝนด้วยน้ำกินและทา

   ยาแก้ฝีกาฬ มันขึ้นที่หัวใจเป็นเม็ดเท่าเมล็ดข้าวโพด เมื่อแรกเกิดมันให้จับไข้ ปัสสาวะขาวดังน้ำข้าว อุจจาระเหลืองดังขมิ้น มีนให้อยากกินของคาว เมื่อกินเข้าไปก็ตาย เมื่อตายแล้วตัวแดงดังชาด ยาแก้เอาเขากวาง ดีงู ฝนด้วยเหล้ากิน
   ยาแก้ฝีบองทะลำ มันขึ้นที่สะดือเท่าเมล็ดพริกไทย เมื่อแรกเกิดให้จับไข้และอยากผิงไป อยากกินจาวมะพร้าวและอยากกินปลาไหล เมื่อกินเข้าไปก็ตาย เมื่อจะตายตีนงอลงแอ่นไป ตัวเป็นสีดำน้ำคราม เมื่อตายแล้วตัวขาว ยาแก้ เอาพุงแก ชิงชี่ หางนกกะลิง ปลาไหลเผือก ฝนด้วยเหล้ากิน
แดงคนดี:


ยาแก้ฝีที่นม มันขึ้นที่นมทั้ง ๒ ข้าง มีพิษทำให้เจ็บ โลหิตตกทวารหนักทวารเบา เมื่อแก่ ทำพิษคันแล้วตาย ยาแก้ เอากรุงเขมา ดีงูต้น ระย่อม ดีงู ฝนด้วยเหล้ากิน

   ยาแก้ฝีชื่อคะติง มันจับหัวใจ ให้เสียดและร้อนอกร้อนใจ ขัดอกขัดหัวเหน่าจนถึงขาและปลายตีนปลายมือ เมื่อมันแก่ทำให้ตัวแดง จะรักษาได้ภายใน ๑๐ วัน พ้นนั้นตาย ยาแก้ เอาใบฝ้ายเทศแดง ดีงู ฝนกิน

   ยาแก้ฝีในตับในหัวใจ ฝีนี้ทำให้ตัวเหลืองดังขมิ้น ยาแก้ เอาผักเข้า เครือมัน เครือตำลึง ตำเอาน้ำใส่อ่างแช่ตัวเพียงรักแร้ แล้วเอาบอระเพ็ด(บระเพ็ด) พริกไทย ขิง ตำละลายน้ำร้อนสุมขม่อม แล้วกินยาภายใน เอาขมิ้นเครือ รากถั่วพู รากถั่วแปบ ต้มกิน

   ยาแก้ฝีกาฬมิกสิงคลี มันเกิดในไส้น้อยไส้ใหญ่ เมื่อจะเกิดให้จับไข้ มีอาการร้อนดังใจจะขาด มิใคร่เจรจา ให้จับเชื่อมไป ยาแก้ เอาแตง รากกระล่อน ปู่เจ้านั่งคอย (ปู่เจ้าคอยท่า) ปู่เจ้าลอย....  รากมะเฟื้อง หัวเอื้องควาย ตำเอาน้ำใส่อ่างแช่เพียงรักแร้และกินด้วย
   ยาจุดฝีกาฬ เอาฝาง ระย่อม รากมะนาว หอมแดง ฝนด้วยน้ำปูนขาวทา

   ยาแก้ฝีกาฬ มักผุดออกมาเป็นสีแดง สีเหลือง สีขาว เอาสน จิงจ้อ(จิงจำ) ระงับน้ำใจใคร่ ไคร้หางนาค ฝนด้วยเหล้ากินและทา

   ยาแก้ฝีในท้อง เอากะทือ ไพล ขิง ข่า กระชาย ผิวมะกรูด พริกไทย ดีปลี กระเทียม เอาเสมอภาค ผักหนอกเท่ายาทั้งหลาย ตำให้ละเอียด  เอามะขามเปียกกับน้ำมะกรูดใส่ด้วย กินเป็นยาลูกกลอน

   ยาแก้พิษฝีต่าง ๆ เอาหัวบอนเผาไฟให้เป็นด่าง รากจอก รากแหน รากลำโพงกาสลัก ตำพอก

   ยาแก้ฝีมะเร็ง เอายางตะเคียน สีเสียด เมล็ดในมะขามขั้วเอาแต่เปลือก สีเสียดทั้ง ๓ บดน้ำละเอียด ขี้ผึ้ง น้ำมันดิบ หุงให้เป็นน้ำมันใช้ปิดแผลฝีมะเร็ง

   ยาพอกฝี เอาใบกุ่มน้ำ ใบละหุ่งแดง ใบการ้อง ขมิ้นอ้อย ข้าวเบือข้าวเหนียว ตำพอ

   ยาพอกฝี เอายาดำ มะกรูด ดินประสิว ตำพอกดูดหนองออกดี ถ้าจะให้กัด เอาปูนขาวใส่หน่อยหนึ่ง

   ยาแก้ฝีในท้องและฝีพิษต่าง ๆ เอารากคัดเค้า ๕ ตำลึง ขมิ้นอ้อย ๕ แว่น ลงพระเจ้า ๕ พระองค์ ต้มกิน

   ยาถ่ายฝีในท้อง เอาเถาวัลย์เปรียง เถาคันแดง แก่นขี้เหล็ก แก่นประคำไก่ ใบมะกา ต้มกิน

   ยาพอกดับพิษฝี เอาใบสะเดา ใบชิงช้าชาลี ขมิ้นอ้อย ข้าวเบือ บดพอกฝีฟกทูม

   ยาแก้ฝีซึ่งเกิดขึ้นตามบริเวณหน้า หรือในบริเวณศีรษะ เอาขี้แมลงสาบละลายสุราทา ฝีชนิดนี้ห้าไม่ให้ผ่าหรือแกะ บ่ง เป็นอันขาด เพราะเป็นฝีที่มีพิษร้ายมาก

   ยาประสระใบคนทิสอ(คนทีสอ) เอาใบมะนาว ๑ บาท ใบมะกรูด ๒ บาท ใบส้มส้า ๓ บาท ใบส้มเขียว ๔ บาท ใบมะดัน เปล้าทั้ง ๒ ส้มกุ้งทั้ง ๒ ดองดึง ฝาง แรแร เอาสิ่งละ ๕ บาท ใบมะรุม 


แดงคนดี:


บาท ใบกุ่มน้ำ ๗ บาท ใบกุ่มบก ๘ บาท ใบสมอทะเล ๙ บาท แก่นแสมทั้ง ๒ รากเจ็ตมูลเพลิง รากช้าพลู เอาสิ่งละ ๑๐    บาท ใบคนทิสอเท่ายาทั้งหลาย สารส้มดิบ ๒๐ บาท บดเป็นผงบดปั้นแท่ง ..ระดูขัด ละลายสุราแทรกดีจรเข้กิน แก้ริดสีดวงมองคร่อ แก้หืดไอ ละลายน้ำรากลำเจียกต้มกิน .... อุปทมช่ำรั่ว ละลายน้ำรากหญ้าคา  หัวหญ้าชันกาด ดินประสิวต้มกิน แก้มุตกิต มุตฆาต และฝีในมดลูก ละลายน้ำมะงั่วแทรกการะบูนกิน แก้กะไษย ละลายน้ำเปลือกแคแดงต้มกิน แก้โรคสำหรับ เข้าข้อ ออกดอก หนองใน ละลายน้ำโคคลาน ต้มกิน

   ยาเกลื่อนฝีและคุ้มพิษฝีทั้งปวง เอาใบตำลึงตัวผู้ ขี้วัวสด ดินรังหมาร่า ดินสอพอง บดพอกฝี

   ยาแก้พิษอักเสบผีและแผน เอาใบไม้เน่าในน้ำ ขมิ้นอ้อย ๕ แว่น บดพอก

   ๑. ขึ้นเหนือนมข้างขวา ตรงไหปลาร้าลงมาข้างล่าง ชื่อปัสวาต
   ๒. ขึ้นตรงนมข้างขวา ชื่อคันทะทรวง
   ๓. ขนใต้นมลงไปใต้โครงชั้นบนข้างขวา ชื่อ กาฬคุณ
   ๔. ขึ้นกึ่งกลางโครงชั้นล่างข้างขวา ชื่อธะนูทวน
   ๕. ขึ้นริมชายโครงชั้นล่างข้างขวาริมสีข้าง ตรงกับสะดือ ชื่อกาฬสูตร
   ๖. ขึ้นเหนือหัวเหน้าข้างขวาที่สุดท้องน้อย ชื่อคันธุสูต(คันธะสูต) ถ้าขึ้นข้างหลังทั้ง ๒ ข้าง ชื่อตะเบ็งยักข้าง
   ๗.  ขึ้นที่หัวใจ ชื่อทวนปัสวาต
   ๘. ขึ้นตรงลิ้นปี่ระหว่างโครงทั้ง ๒ ข้าง ชื่อมานทรวง
   ๙.  ขึ้นกึ่งกลางท้องเหนือสะดือ ชื่ออุทรวาต
   ๑๐. ขึ้นเหนือสะดือเล็กน้อย ชื่อ –
   ๑๑. ขึ้นเหนือหนอกที่สุดท้องน้อยตรงกึ่งกลาง ชื่อองคสูตร
   ๑๒. ขึ้นเหนือนมข้างซ้ายตรงไหปลาร้าลงมาข้างล่าง ชื่อกาล้วงโรงผี
   ๑๓. ขึ้นตรงนมข้างซ้าย ชื่อกาฬคุณ
   ๑๔. ขึ้นใต้นมใต้โครงชั้นบนข้างซ้าย ชื่อ –
   ๑๕. กึ่งกลางลายโครงชั้นล่างข้างซ้าย ชื่อ –
   ๑๖.  ขึ้นริมชายโครงชันล่างตรงสะดือทางสีข้าง ๆ ซ้าย ชื่อ –
   ๑๗. ขึ้นที่หัวเหนา(หัวเหน่า)ข้างซ้ายที่สุดท้องน้อยตรงหัวตะคาก ชื่อหัวคว่ำ

   ฝีที่ขึ้นที่สะดือ หรือเสมอสะดือข้างบน หญิงซ้าย ชายขวา ท่านว่ารักษาไม่ได้ ถ้าต่ำกว่าสะดือพอรักษาได้แล
   ยาแก้ฝีในท้อง เอามะขาม ใบส้มป่อย ใบประคำไก่ ใบชุมเห็ด ใบมะกา ใบสมอทะเล เถาคันเอาทั้งเถาทั้งราก รากตองแตก ลูกสมอทั้ง ๓ เอาเท่าอายุ แกลบข้าวเหนียวดำ ๓ กำมือ เถาวัลย์เปรียง กระทงลาย โพกพาย รากเขยตาย รากพระยายา แก่นขี้เหล็ก สะค้าน ฝักราชพฤกษ์ ๕ ผัก ต้มกินเช้าเย็น


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว