-:- สุนัขทรงเลี้ยง “คุณทองแดง “........

(1/1)

มารจอมยุทธ:
""""คุณทองแดง"""""              ประวัติคุณทองแดง

            คุณทองแดงเกิดที่ซอยศูนย์แพทย์พัฒนาเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 41 แม่ของทองแดงชื่อ แดง คุณทองแดงมีพี่น้องอยู่ 6 ตัว คือ คาลัว หนุน ทองเหลือง (ตัวผู้ตัวเดียว) ละมุน โกโร และโกสน คนงานในหมู่บ้านที่กำลังก่อสร้าง ได้นำกล่องกระดาษใบใหญ่มาทำเป็นบ้านให้ชาวบ้านช่วยเลี้ยงดู เอากระดาษหนังสือพิมพ์ และผ้าเช็ดตัวมาปูให้ รวมทั้งป้อนนมให้ลูกสุนัข เพราะ “แดง” ไม่มีนมให้ลูกกิน             ลักษณะของคุณทองแดง

            คุณทองแดงมีลักษณะแตกต่างจากพี่น้อง คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น ถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา หางม้วน ที่สำคัญคือ จมูกแด่นและหางดอกสีขาวจากลักษณะของคุณทองแดง คือมีหางที่ ม้วนหนึ่งรอบครึ่ง ประกอบกับหางมีดอกสีขาว และ มีรูปร่างสูงเพรียว และ สง่างามคล้ายกับสุนัขพันธุ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงระลึกว่า เคยทอดพระเนตรเห็นในหนังสือเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ เมื่อทรงค้นในหนังสือเล่มนั้น ก็ปรากฎว่า ทองแดงมีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์ “บาเซนจิ” ทำให้สนพระทัยยิ่งขึ้น

             ความกตัญญูรู้คุณของทองแดง

            ทองแดงเป็นสุนัขกตัญญูรู้คุณ ดังที่กล่าวแล้ว เมื่อมาใหม่ ๆ ทองแดงอายุเพียง 5 อาทิตย์ จึงต้องอาศัยนม “แม่มะลิ” เป็น “หมาเทศ” ทองแดงไม่เคยลืมคุณ “แม่มะลิ” ตอนแรกทองแดงไม่เคยอยู่ห่าง ”แม่มะลิ” คอยติดตามแม่นมตลอดเวลาแม้เลิกกินนมแล้ว แม้ลูกสุนัขตัวอื่นจะออกไปวิ่งเล่น ทองแดงมักจะคลอเคลียแม่มะลิ เลียหน้าเลียตาประจบประแจง บางทีแม่มะลิสอนให้ทองแดงไปคาบกิ่งไม้ (เมื่ออายุ 3 เดือน) ต่อมาเมื่อแยกกันอยู่ เมื่อมาพบกันทองแดงก็ยังเคารพ “แม่มะลิ” ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญแล้วมักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณ ที่เป็นคนต่ำต้อย
 
            คุณทองแดงสอนลูก

            ทองแดง นอกจากกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้ว ยังสอนลูกให้เป็นระเบียบอีกด้วย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรการฝึกสุนัขที่ชุดของทองแดง 9 ตัว คือ ทองชมพูนุช ทองเอก ทองม้วน ทองทัต ทองพลุ ทองหยิบ ทองหยอด ทองอัฐ และทองนพคุณ ทองแดงไม่ได้ร่วมฝึกด้ว ย เพราะทำหน้าที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีอยู่ตอนหนึ่งที่ครูฝึกจูงสายจูงให้สุนัขคอยอยู่ตรงกลางเป็นวงกลม แล้วสั่งให้วิ่งเข้าหาครูฝึก แต่ปรากฎว่าทุกตัวกลับแตกแถววิ่งเข้ามาเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันหมด ทองแดงจึงออกโรงทำหน้าที่จัดระเบียบ โดยเข้าขู่และงับลูกให้กลับเข้าที่จนกระทั่งครูฝึกมาถึงเอาตัวไป จึงเรียบร้อยได้           "คุณทองแดง""" กับ "หนังสือการ์ตูน"

            จากหนังสือติดอันดับขายดีที่สุดของประเทศ เมื่อปี 2545 ขณะนี้เรื่องราวของ “ทองแดง” สุนัขธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ซึ่งเป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวไทยทุกคนมาแล้วทั่วประเทศ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำมาจัดพิมพ์อีกครั้ง ในรูปแบบของหนังสือภาพ 2 ภาษา ลายเส้นการ์ตูนสีสันสดใส            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบทพระราชปรารภของหนังสือ เรื่อง ทองแดง ว่า เรื่องเล่าของคุณทองแดง มักมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และขาดข้อมูลสำคัญบางประการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณของทองแดง ที่มีต่อ “แม่มะลิ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องว่า “ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญ แล้วมักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณซึ่งเป็นคนต่ำต้อย” จึงเป็นที่มาของหนังสือ ทองแดง ที่โด่งดังไปทั่วโลก รวมทั้งหนังสือเล่มใหม่ ทองแดง ฉบับการ์ตูน           พระราชนิพนธ์ เรื่อง ทองแดง ฉบับการ์ตูนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล่าเรื่องราวตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของ “แม่แดง” ซึ่งเป็นแม่ของทองแดง พี่น้องของทองแดง เหตุการณ์วันที่ทองแดงได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว ลักษณะพิเศษของทองแดง อุปนิสัยใจคอ และความฉลาดของทองแดง ซึ่งยากที่จะมีสุนัขตัวใดเสมอเหมือน 

           นอกจากเรื่องราวของทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ยังมีเรื่องของสุนัขตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองแดงอีกด้วย เช่น แม่มะลิ ทองดำ ทองแท้ และทองหลาง เป็นต้น โดยแก่นของเรื่องทรงเน้นในเรื่องของความจงรักภักดี ความกตัญญูรู้คุณ ความมีมารยาทที่ดี และการสั่งสอนลูกผ่านทางตัวละครเอกอย่าง “ทองแดง” อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม              สำหรับภาพการ์ตูนและลายเส้นในเรื่อง ได้รับการถ่ายทอดโดยฝีมือจิตรกรระดับชาติ ชัย ราชวัตร และทีมจิตรกรอีก 3 คน คือ โอม รัชเวทย์ สละ นาคบำรุง และ ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ โดยมี อ.พิษณุ ศุภนิมิตร เป็นที่ปรึกษาและออกแบบศิลป์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างสวยงามสมจริง ไม่ผิดความจากต้นฉบับ ดังพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคำนำหนังสือ “เรื่องทองแดง” ฉบับการ์ตูนนี้ที่ว่า           “ในครั้งนี้ ชัย ราชวัตร เขียนการ์ตูนทูลเกล้าฯ ถวาย ประกอบเรื่องพระราชนิพนธ์ ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพตามเรื่องพระราชนิพนธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะ ชัย ราชวัตร ได้ไปดูพื้นที่จริง และเขียนภาพหลายภาพที่ไม่มีภาพถ่ายตีพิมพ์ในเล่มเดิม ภาพการ์ตูนซึ่งเป็นภาพสีสดใสเหล่านี้ดูมีชีวิตชีวาเหมือนเคลื่อนไหวได้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทองแดง และสุนัขทรงเลี้ยงอื่น ๆ แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงค้นคว้าเรื่องสุนัข และภาพทิวทัศน์ในตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และวังไกลกังวล หัวหิน”

           พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย เป็นพระราชนิพนธ์สองภาษา เช่นเดียวกับพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” และ “ทองแดง”          พระราชนิพนธ์ “เรื่องทองแดง” ฉบับการ์ตูน จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกอ่อน หนา 172 หน้า ขนาด 17 x 26 ซม. ลายเส้นหรือการ์ตูน พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี ภาพพิมพ์สี่สีตลอดเล่ม พิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย สีสันสดใส ราคาเล่มละ 149 บาท ขณะนี้วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนายอินทร์ ทุกสาขา ร้านโกลเด้น เพลส และร้านหนังสือทั่วประเทศ.

          ที่มาของหนังสือการ์ตูน "คุณทองแดง"
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..กับคุณๆ 4 ขา

           ตอนที่ 1 เช้าวันใหม่ที่สดใส ของ “คุณมะลิ”

            แต่เดิมนั้น ภายในพระตำหนักสวนจิตรลดาฯ เคยมี “คุณๆ” เพียงแค่ 4 คือ “คุณสุดหล่อ” “คุณหมามุ่ย” สุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน กับ “คุณซูซี่” และคุณ “คุ้กกี้” ซึ่งเป็นสุนัขพันธ์ค้อกเกอร์ สแปเชียล

            วันหนึ่ง .. หมาขี้เรื้อนขนยาวสีขาวจากข้างถนน ซึ่งเคยเรียกกันว่า “อีมะลิ” ก็มุดหลุดรอดเข้ามาภายในบริเวณกรงของ “คุณๆ” ในช่วงระยะที่กำลังเป็นสัด พร้อมที่จะผสมพันธุ์ “คุณสุดหล่อ” กับคุณ “หมามุ่ย” ก็เลยขึ้นไปผสม กระทั่งเจ้าหน้าที่ภายในวังมาเห็น“อีมะลิ”เข้าจึงจับไปส่งให้กทม

            เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับเมียของ “คุณสุดหล่อ” กับ “คุณหมามุ่ย” กลับมาเลี้ยงดู มะลิก็เลยได้รับการเลื่อนฐานะ จากที่เคยเรียกกันว่า“อีมะลิ”หมาจรจัดข้างถนนกลายเป็น“คุณมะลิ”

 

            ในช่วงระยะที่นำ “คุณมะลิ” กลับมาเลี้ยงดูฟูมฟักเพื่อให้หายจากการเป็นขี้เรื้อน โดยฝากไว้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “คุณมะลิ” ก็เริ่มเปล่งปลั่งขึ้น ขี้เรื้อนหายไป และปรากฎว่า “คุณมะลิ” ตั้งท้อง และได้คลอดลูกออกมาทั้งหมด 9 ตัว ซึ่งเป็นลูกของ “คุณสุดหล่อ” กับคุณ “หมามุ่ย” (เนื่องจาก “คุณสุดหล่อ” กับคุณ “หมามุ่ย” เป็นสุนัขพันธุ์ดัลเมเซี่ยนทั้งคู่ และยังผลัดกันผสม ก็เลยดูไม่ออกว่าเป็นลูกใคร) คุณหมอนพกฤษณ์ จันทิก นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ซึ่งร่วมดูแลสุนัขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทีมนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล่าว่า

            หลังจาก “คุณมะลิ” คลอดลูกได้ครบ 1 อาทิตย์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ส่ง “คุณมะลิ” และลูกๆ กลับเข้าวัง ซึ่งครอบครัวของ “คุณมะลิ” ก็ได้สร้างความเกษมสำราญให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก

            นายสัตวแพทย์นพกฤษณ์เล่าว่า…

            “พอมีลูกสุนัข 9 ตัวเข้ามาอยู่ในวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คงจะทรงมีพระเกษมสำราญขึ้นมาก เสด็จพระราชดำเนินมาทรงถ่ายรูปลูกสุนัขทั้ง 9 ด้วยพระองค์เองทุกวัน ตอนช่วงที่ลูกหมาคลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงละเอียดมาก มีรับสั่งให้จดวันที่และเวลา เป็นนาทีนะครับ รวมทั้งชั่งน้ำหนักแรกคลอด ถวายรายงานให้พระองค์ท่านทราบ หลังจากนั้นก็ยังต้องชั่งน้ำหนักถวายรายงานพระองค์ท่านทุกวัน”

            แม้กระทั่งภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานลูกๆของ “คุณมะลิ” ให้กับข้าราชบริพาร ที่ทรงเลือกสรรว่ารักสุนัขจริงๆไปแล้ว ก็ยังมีรับสั่งด้วยความเป็นห่วงให้ถ่ายรูปลูกหมามาส่ง และให้ชั่งน้ำหนักลูกหมามาถวายรายงานให้พระองค์ท่านทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง
             ตอนที่ 2 “คุณทองแดง”… สุนัขประจำรัชกาล

            หลังจากที่ “คุณมะลิ” มีลูกเล็กๆได้ไม่นาน “คุณทองแดง” ลูกสุนัขเทศ (ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงย่อมาจากคำว่า “เทศบาล”) ก็ได้เข้ามาอยู่ในพระราชวัง พระตำหนักสวนจิตรลดาฯบ้าง

            แต่เดิม “คุณทองแดง” เป็นลูกของ “นังแดง” สุนัขจรจัดบริเวณถนนพระราม 9 โดยมีนายแพทย์คนหนึ่งนำ “ทองแดง” มาทูลเกล้าถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9

            เมื่อทอดพระเนตร “ทองแดง” แล้วก็มีรับสั่งว่า ให้นำเข้ามาเลี้ยงเพราะ “นังแดง” แม่ของ“ทองแดง”ในเวลานั้นมีสภาพโทรมมาก ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยก “คุณทองแดง” ให้เป็นลูกเลี้ยงของ “คุณมะลิ” เพราะ “คุณทองแดง” ในเวลานั้นอายุน้อยกว่าลูกๆของคุณ “มะลิ” แค่วันเดียว ซึ่ง “คุณมะลิ” ก็ต้อนรับลูกใหม่เป็นอย่างดี ไม่มีความรังเกียจ และรัก “คุณทองแดง” เหมือนลูกของตัวเอง

            จากที่เคยมีลูกสุนัข 9 ตัว “คุณมะลิ” จึงต้องให้นมลูกถึง 10 ตัว แต่เนื่องจาก “คุณมะลิ” แข็งแรง มีอาหารการกินดี
จึงทำให้มีน้ำนมเพียงพอสำหรับการเลี้ยงลูกทั้ง 10 ได้

            นายแพทย์นพกฤษณ์เล่าว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชม “คุณมะลิ” ในฐานะที่เป็นแม่หมาตัวอย่างอยู่บ่อยๆ เพราะไม่มีความรังเกียจเดียดฉันท์ลูกหมา อย่าง “คุณทองแดง” ซึ่งไม่ใช่ลูกของตัวเองเลย

            ในบางครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงใช้เรื่องของ “คุณมะลิ” มาเป็นคติสอนคนหลายๆคน

            จากที่เคยเป็นลูกหมาจรจัด พี่น้องถูกรถทับตายไปวันละตัวสองตัว “คุณทองแดง” ก็เข้ามาอยู่ในวังส่วน “นังแดง” แม่ของ “คุณทองแดง” ต่อมาก็มีผู้รับไปเลี้ยงดูฟูมฟัก เมื่อเข้ามาอยู่ในวัง “คุณทองแดง” ก็เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากเป็นสุนัขที่ชาญฉลาดมาก

            นายแพทย์นพกฤษณ์เล่าต่อว่า “ความฉลาดของ “คุณทองแดง” ก็เช่น
            เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกให้คุณทองแดงขึ้นเฝ้า เพื่อที่จะทรงชั่งน้ำหนัก แค่เพียงรับสั่งว่าทองแดงไปชั่งน้ำหนัก “คุณทองแดง” ก็จะทรงเดินขึ้นตาชั่ง หากตัวของ “คุณทองแดง” บังอยู่ “คุณทองแดง” ก็จะเบี่ยงตัวให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก้มลงทอดพระเนตรสเกลได้สะดวก

                 

            หรืออย่าง เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล และนำคุณๆไปด้วย … เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงมาเพื่อทรงออกกำลัง ตรงถนนบริเวณชายหาดซึ่งมีต้นมะพร้าวอยู่ เพียงรับสั่งว่าอ้อมต้นมะพร้าว คุณทองแดงก็จะวิ่งอ้อมต้นมะพร้าวทันที โดยไม่ต้องมีการสอน ในขณะที่คุณอื่นๆ จะวิ่งเล่นสนุกสนานตามประสา และเมื่อวิ่งอ้อมต้นมะพร้าวไปสักครึ่งต้น คุณทองแดงก็จะหยุดหันมามองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหมือนจะถามว่าถูกไหมเพคะ ทำนองนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพยักพระพักตร์ หลังจากนั้นคุณทองแดงก็จะเดินหรือวิ่งต่อ   

            ” แล้วคุณทองแดงเป็นสุนัขที่ไม่เข้ามาเคลียคลอพระองค์ท่าน เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน คุณทองแดงจะนำเสด็จอยู่หน้าพระองค์ท่าน … เวลาพระองค์ท่านประทับนั่ง คุณทองแดงก็จะนั่งหมอบอยู่ด้านหน้า ใช้สองขาหน้าเกยกันเหมือนคนกำลังหมอบคลาน เป็นท่านี้ตลอด แล้วหันหน้าออกไปด้านนอก คอยระแวดระวังด้านนอกอย่างเดียว”

  “คุณทองแดง” จึงได้รับการตั้งฉายาว่าเป็น “สุนัขประจำรัชกาล”


มารจอมยุทธ:
   

 

            ลักษณะเด่นของสุนัขพันธุ์บาเซนจิคือ ไม่เห่า ไม่มีกลิ่นตัว มีท่วงท่าสง่างาม ซึ่งคุณทองแดงมีขนาดตัวใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์บาเซนจิทั่วไป พระองค์จึงทรงเรียกคุณทองแดงว่าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิ   คุณทองแดงนับว่าเป็นสุนัขที่ฉลาดและรู้ภาษามาก ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะรับสั่งกับคุณทองแดงอย่างไร ก็จะรู้เรื่องและทำตามทุกอย่าง แม้ว่าคุณทองแดงจะถูกหมายให้เป็นคู่กับคุณทองดำ แต่คู่ที่แท้จริงของคุณทองแดง กลับเป็นคุณทองแท้ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งทั้งคู่ได้ให้กำเนิดสุนัข ๙ ตัวเมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ โดยมีชื่อเรียงกันดังนี้ ทองชมพูนุท-ทองเอก-ทองม้วน-ทองทัต-ทองพลุ-ทองหยิบ-ทองหยอด-ทองอัฐ และทองนพคุณ

           ความสามารถพิเศษของคุณทองแดงคือ สามารถใช้โทรจิต เรียกสุนัขตัวอี่นๆให้มาเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ปรากฎให้เห็นหลายครั้ง โดยคุณทองแดงจะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระยะใกล้ชิดกับพระองค์เสมอ ในขณะที่สุนัขทรงเลี้ยงตัวอื่น มักจะหลบมุม หรือวิ่งเล่นไปในบริเวณอื่นที่อยู่ห่างจากสายพระเนตร เมื่อถึงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้คุณทองแดงไปตามสุนัขทรงเลี้ยงตัวใดมาก็ตา,  คุณทองแดงก็เพียงแต่ลุกขึ้นยืนในระยะที่ไม่ห่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนัก แล้วส่งโทรจิตตามสุนัขทรงเลี้ยงที่พระองค์รับสั่งมา   สักพักสุนัขทรงเลี้ยงตัวนั้นก็จะวิ่งมาหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากเรื่องการส่งโทรจิตของคุณทองแดงแล้ว ยังมีความสามารถในเรื่องของการรู้เวลา ซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชภารกิจใดนานเกินเวลาที่จะเสด็จกลับพระตำหนัก คุณทองแดงจะเดินเข้าไปใกล้ๆ แล้วเลียพระหัตถ์หลายครั้ง เป็นสัญญาณเตือนว่า เลยเวลาที่จะเสด็จขึ้นพระตำหนักไปมากแล้ว ซึ่งพระองค์มักจะรับสั่งกับผู้ที่เข้าเฝ้าฯ เสมอว่า “ทองแดงมาตามกลับแล้ว”    
   
 
                               

              เมื่อมีผู้มาเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณทองแดงจะหมอบเฝ้าฯ อยู่ที่พระบาทไม่วิ่งไปไหน และจะหมอบขวางอยู่ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ หากระยะเวลาในการเข้าเฝ้าฯ นาน คุณทองแดงจะเงยหน้าขึ้นมองพระพักตร์และผู้มาเข้าเฝ้าฯ พร้อมกับถอนใจยาว แต่ก็ไม่ลุกไปไหน ยังคงหมอบเฝ้าอยู่เช่นนั้น       หรือเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพักผ่อนพระอิริยาบถในที่ใดๆ หากคุณทองแดงเป็นเวรตามเสด็จ จะวิ่งนำหน้าลาดตระเวนไปก่อน และเมื่อพระองค์หยุดนั่งอยู่ที่ใด คุณทองแดงก็จะเฝ้าฯ อยู่ใกล้ๆ หันหน้าไปด้านนอก ไม่ได้เข้ามาคลอเคลียพระองค์ท่านเหมือนกับสุนัขทรงเลี้ยงตัวอื่น และคุณทองแดงจะได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้ง หลังจากที่ครั้งหนึ่ง ไม่ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งไปทรงงานที่สวนจิตรฯ นานไปหน่อย ทำให้คุณทองแดงเครียดเพราะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงกับล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล   


            คุณทองแดงเป็นสุนัขที่กตัญญู รู้คุณเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับแม่มะลิ ซึ่งเป็นเสมือนแม่นมของคุณทองแดง ที่แม้เมื่อแยกกันอยู่แล้ว ทุกครั้งที่คุณทองแดงพบกับแม่มะลิ จะแสดงความเคารพแม่มะลิอยู่เสมอ  คุณทองแดง เป็นสุนัขตัวที่ ๑๗ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        ต่อมาครอบครัวของคุณทองแดง ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "สุวรรณชาด"


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ