-:- สงครามโลกครั้งที่ 1.......

(1/1)

มารจอมยุทธ:
สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914)    สงครามโลกครั้งที่ 1 มีสาเหตุมาจาก 4 ประการ คือ
    1. การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือ การแข่งขันระหว่างอังกฤษกับเยอรมัน
    2. การทะเลาะเบาะแว้งเรื่องอาณานิคม ปลาย ค.ศ. ที่ 19 ยุโรปต่างแข่งขันช่วงชิงอาณานิคมเพื่อจักรวรรดิของตน ซึ่งก่อให้เกิดความแตกร้าวระหว่างชาติขึ้น เช่น
    -อังกฤษกับเยอรมัน เรื่องแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้
    -อังกฤษกับฝรั่งเศส เรื่องลุ่มแม่น้ำไนล์
    -อังกฤษกับรัสเซีย เรื่องเปอร์เซียและอาฟกานิสถาน
    -เยอรมันกับฝรั่งเศส เรื่องมอร็กโกและแอฟริกาตะวันตก
    3. ระบบภาคีพันธมิตร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ
    - สัญญาไตรภาคี ประกอบด้วย เยอรมนี ออสเตรีย - ฮังการี และอิตาลี
    - สัญญาไตรพันธมิตร ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย
    4. ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานด้วยความรู้สึกทางชาตินิยม

    วิกฤติกรรมณ์ซาราเจโว
    * สาเหตุปัจจุบันของสงครามโลกครั้งที่ 1 เชื่อว่าเกิดจากการลอบปลงพระชนม์ อาชดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ แห่งออสเตรีย ด้วยฝีมือของนักศึกษาบอสเนียเชื้อสายเซอร์ป ชื่อ กาวริโล ปรินซิป ที่ซาราเจโว เมืองหลวงของแคว้นบอสเนีย
    ** ใน ค.ศ. 1917 เป็นช่วงที่พลิกโฉมสงครามยุโรปเป็นสงครามโลก เพราะมีเหตุการณ์สำคัญ 2 ประการคือ การปฏิวัติรัสเซีย และการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐ
    * สงครามโลกยุติลงด้วยสนธิสัญญาสันติภาพแวร์ซายส์ ซึ่งเป็นไปตามหลัก 14 ประการ ของประธานาธิบดีดีวิลสัน ของสหรัฐฯ ซึ่งสนธิสัญญาแวร์ซายส์ข้อที่ 1 ทำให้เกิด "สันนิบาตแห่งประชาชาติ"

    ผลของสงครามโลกครั้งที่ 1
    1. แผนที่ของยุโรปเปลี่ยนไป เพราะการลุ่มสลายของจักวรรดิทั้งสี่
    2. ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลก ในขณะที่สหรัฐฯ กลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของยุโรป

    *เยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

      เยอรมนี ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์มาเป็นสาธารณรัฐ รัฐบาลถูกโจมตีจากพวกที่ไม่พอใจสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ จนเมื่อ อดอล์ฟ อิตเลอร์ ผู้นำพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน (NAZI) ซึ่งมีนโยบายหลักไปทางชาตินิยม โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูเยอรมันให้มีสภาพเหมือนก่อน (เยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 1) และทำการโจมตีสนธิสัญญาแวร์ซายส์ว่ามีการลงโทษประเทศที่แพ้สงครามอย่างไม่ เป็นธรรมจากนโยบายดังกล่าวทำให้เขาได้รับความนิยม และทำรัฐประหารสำเร็จในเดือนมกราคม ปี 1933

             ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2457-2461กองทหารไทยในดินแดนเยอรมนี

             สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2457 ไทยตั้งตัวเป็นกลาง จนกระทั่งวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 ไทยจึงได้ประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี และได้ส่งทหารอาสาสมัครไปช่วยรบประมาณ 1,200 คน ทั้งนี้รวมทั้งนายและพลทหาร สมทบกับนักเรียนไทยในนานาประเทศอีกประมาณ 400 คน รวมทหารอาสาสมัครทั้งหมดประมาณ 1,600 คน
    ทหาร อาสาออกเดินทางเมื่อ พ.ศ. 2461 ถึงประเทศฝรั่งเศสอยู่ใต้บัญชาการของนายพล เปแตง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ไปปฏิบัติการในสมรภูมิประเทศฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม


            ผลที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้น มีความสำคัญดังนี้
    1. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศ
    2. ได้รับเกียรติเข้าร่วมทำสัญญาสันติภาพแวร์ซายส์
    3. เมื่อสงครามสงบได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกประเภทริเริ่มขององค์การสันนิบาตชาติ เป็นหลักประกันเอกราชและความปลอดภัยของประเทศ
    4. ได้แก้ไขสัญญาที่ทำไว้แต่รัชกาลที่ 4 เป็นผลสำเร็จ ยกเลิกสัญญาต่าง ๆ ที่ไทยทำกับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี และทำสัญญากับประเทศต่าง ๆ ใหม่
    5. ได้ยึดทรัพย์จากเชลย
    6. เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างมาเป็นธงไตรรงค์ เพื่อนำไปใช้ในกองทัพไทยที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
    7. สร้างอนุสาวรีย์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือ อนุสาวรีย์ทหารอาสา วงเวียน 22 กรกฎา สมาคมสหายสงคราม เป็นต้น
    8. มีการจัดทหารแบบยุโรป และเริ่มจัดตั้งกรมอากาศยานขึ้นเป็นครั้งแรก
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ